06/07/2020

Θέμα: Υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο Alzahra του Ιράν

 

Σας προωθούμε το μήνυμα από τη Διεύθυνση Εκπάιδευσης και Έρευνας με τα συνημμένα αρχεία

και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.