ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΡΟΓΚΑΡΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΑΚΗ
Καθηγητές 

ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

Ημερ/νία: 12 / 06 / 2015

Τίτλος: ΛΗΘΗ, ΜΝΗΜΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ: ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΑΣΚΑΡΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Η διπλωματική εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τη σημερινή κατάσταση ενός εγκαταλελειμμένου οικισμού μέσα από τη σχεδιαστική τεκμηρίωση των υφιστάμενων κτηρίων, καθώς και την τοπογράφηση του συνόλου του οικισμού. Ως απόρροια του ερευνητικού μας πεδίου, η πρόταση απαντάει αφενός στην επιτακτική ανάγκη για άμεση προστασία του οικισμού και αφετέρου καταδεικνύει τη σημασία διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της δημιουργίας ενός υπαίθριου μουσείου τοπικής και υπερτοπικής σημασίας.

Η πρόταση λύνεται σε τρία επιμέρους στάδια με πρώτο την αποκατάσταση ορισμένων από τα υπάρχοντα κτήρια. Η αποκατάσταση των κτηρίων έγινε έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως μέρος του υπαίθριου μουσείου. Δεύτερη και πιο βασική επέμβαση αποτελεί η πορεία του επισκέπτη στο μουσείο, η οποία χαράσσεται πάνω σε ένα τρίγωνο αξόνων. Το τρίγωνο αυτό διαμορφώθηκε μέσω σημείων θέασης και θέσης των υφιστάμενων κτηρίων. Τρίτο στάδιο αποτελούν τα νέα κτήρια που έρχονται να συμπληρώσουν το υπαίθριο μουσείο με χρήσεις, που του δίνουν ζωή καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου.