Α. ΧΡΟΝΗΣ, Κ. Α. ΛΙΑΠΗ, Ι. ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ
Καθηγητές 

Κ. Α. ΛΙΑΠΗ

Angelos Chronis, Katherine A. Liapi, “A Parametric Approach to the Bioclimatic Design of a Student Housing Building in Patras, Greece”

Το paper αποτέλεσε συνέχεια της διπλωματικής εργασίας και παρουσιάστηκε στο συνέδριο Future Cities, 28th eCAADe Conference, Zurich 2010

http://cumincad.scix.net/cgi-bin/works/Show?_id=ecaade2010_140&sort=DEFAULT&search=%2Fseries%3A%22eCAADe%22&hits=2014

Επιλέχτηκε ως ένα από τα 10 καλύτερα papers του Συνεδρίου και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό IJAC (International Journal of Automation in Construction – Impact Factor 2.2).

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580511001683

Angelos Chronis, Katherine A. Liapi, Ioannis Sibetheros

“A parametric approach to the bioclimatic design of large scale projects: The case of a student housing complex.”

International Journal on Automation in Construction (IJAC), Volume 22, March 2012