Στα πλαίσια της δράσης Erasmus+ KA2/ΒΔ2, το ΤΑΜΠΠ έχει συνάψει το διεθνές σχέδιο συνεργασίας Sustainable Urban Space Pavilion [SUSPA] με συνεργαζόμενα ιδρύματα το Cracow University of Technology (E10207496 - Poland) ως Leading Organisation, το Politecnico di Milano (E10208971 - Italy), την École Nationale d' Architecture Marrakech (E10082126 - Morocco) και την εταιρεία Eurokreator T&C sp. z o.o. (E10056422 - Poland). Στόχος του σχεδίου είναι η διατύπωση βιώσιμων στρατηγικών προτάσεων που αφορούν σε παρεμβάσεις αστικής και αρχιτεκτονικής κλίμακας σε τέσσερις πόλεις εγγεγραμμένες στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η πρώτη φάση του σχεδίου αφορά στην έρευνα και καταγραφή της τρωτότητας και των πολιτισμικών και περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων των τεσσάρων τόπων μελέτης ενώ η δεύτερη φάση αφορά στη διατύπωση παρεμβάσεων μικρότερης ή μεγαλύτερης κλίμακας που θα υποστηρίζουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το διάστημα 12-16 Δεκεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και το Μουσείο Μπενάκη το πρώτο εργαστήριο της συνεργασίας SUSPA με θέμα EHI - Eleusina Heritage, Industrial Area and Seascape με τη συμμετοχή 15 διδασκόντων και 24 προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από τα Πανεπιστήμια της Κρακοβίας, του Μιλάνο και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών.