Εκδόθηκε το βιβλίο του Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμος: Μεσογειακά Μελλοντα 2016-2017.

Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο σε μορφή PDF.

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα βρείτε στο:  www.arch.upatras.gr/maud