Π.Μ.Σ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ — ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

To ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" στοχεύει στον εμπλουτισμό και την εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στο σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα.

Το γενικό ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι "Μεσογειακά Μέλλοντα — Πράσινη Συμφωνία"/ "Mediterranean Futures - Green Deal." Το πλαίσιο αυτό εξετάζει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Παράλληλα αναδεικνύει ως πρωτεύον ζήτημα του μέλλοντος του μεσογειακού χώρου την αειφόρο πράσινη ανάπτυξη και θα υποστηρίξει την επιστημονική έρευνα στην κατεύθυνση αυτή. Το ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός επιδιώκει να σχεδιάσει τα "πράσινα μέλλοντα" των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.

Οι σπουδές έχουν διάρκεια ένα έτος — 12 μήνες (από τον Οκτώβριο κάθε έτους μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβριο), δηλαδή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα συν θερινή περίοδο και πραγματοποιούνται στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, φορέα με τον οποίο το ΠΜΣ έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι σπουδές γίνονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην "Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό" ("Master in Architecture and Urban Design" / ΜΑUD).

Το πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ περιλαμβάνει εργαστήρια, εντατικά εργαστήρια, μαθήματα διαλέξεων και σεμινάρια καθώς και ερευνητική εργασία. Αυτά διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από διακεκριμένους επισκέπτες καθηγητές, αρχιτέκτονες και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περιλαμβάνει επίσης εκπαιδευτική επίσκεψη ερευνητικού χαρακτήρα σε πόλη του εξωτερικού στη Μεσόγειο, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές και συνοδοί διδάσκοντες (κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 αυτή ήταν η πόλη της Μασσαλίας, κατά το 2017-18 η πόλη της Βηρυτού, η εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό δεν πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια λόγω των περιορισμών της υγειονομικής κρίσης), και ειδική επιστημονική έκδοση, στη σύνταξη της οποίας συνδράμουν όλοι οι φοιτητές, που καταγράφει τη συντελεσθείσα έρευνα μέσω των εργασιών του προγράμματος — ήδη είναι διαθέσιμες, με τη μορφή δίγλωσσου έγχρωμου βιβλίου 120/136 σελίδων αλλά και ως ψηφιακό αρχείο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, οι εκδόσεις που καταγράφουν τις εργασίες των πρώτων τριών χρονιών 2016-2017, 2017-2018 και 2019-2020 του ΠΜΣ.

Τα εργαστήρια σχεδιασμού, τα μαθήματα και τα σεμινάρια του ΠΜΣ κατανέμονται σε όλες τις ημέρες της εβδομάδας και η δια ζώσης παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Ένας αριθμός των μαθημάτων και των σεμιναρίων του ΠΜΣ πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Καθώς το πρόγραμμα διαρκεί συνολικά μόνο 12 μήνες η εκπαιδευτική διδασκαλία ακολουθεί πολύ εντατικούς ρυθμούς, το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις χρόνου παρακολούθησης και προετοιμασίας από τους/τις φοιτητές/ιές του.

Στο ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών γίνεται δεκτός περιορισμένος αριθμός Διπλωματούχων Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών λαμβάνεται υπόψη: το Υπόμνημα Εργασιών (Portfolio) του υποψηφίου, Κείμενο Προθέσεων που περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στο ΠΜΣ, δύο (2) Συστατικές Επιστολές και ο βαθμός του Διπλώματος ή των πτυχίων προγενέστερων σπουδών. Η τελική επιλογή στο ΠΜΣ μπορεί να γίνει μετά από συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο ΠΜΣ γίνονται κάθε χρόνο μετά την προκήρυξη του ΠΜΣ τον Μάιο ή τις αρχές Ιουνίου. Τα ζητούμενα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης περιγράφονται στην προκήρυξη που δημοσιεύεται κάθε χρόνο στον τύπο και τη ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Το ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" λειτουργεί με δίδακτρα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τα δίδακτρα ανήλθαν στα 2.500 ευρώ, για όσους φοιτητές υπέβαλαν πλήρη αίτηση στην πρώτη περίοδο αιτήσεων, έως τα μέσα Ιουλίου. Μετά την ημερομηνία αυτή και μέχρι την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, το ύψος των διδάκτρων ανήλθε στο ποσό των 3.200 ευρώ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ, μπορεί να αιτηθεί την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά κριτήρια. Επιπλέον το Π.Μ.Σ. δύναται να εξετάσει, εφόσον αυτό κριθεί δυνατό σε σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες του Προγράμματος, αιτήσεις μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης με τη μορφή υποτροφιών αριστείας.

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" είναι:

Καθηγητής Ιωάννης Α. Αίσωπος, Πρόεδρος του Τμήματος και Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγητής Παναγιώτης Δραγώνας, Αναπληρωτής Διευθυντής του Προγράμματος
Καθηγήτρια Δήμητρα Κατσώτα, μέλος
Καθηγητής Γεώργιος Πανέτσος, μέλος
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παρασκευή- Άλκηστις Ρόδη, μέλος

Στο ΠΜΣ "Αρχιτεκτονική και Αστικός Σχεδιασμός" έχουν διδάξει, από την ίδρυσή του το 2016, οι ακόλουθοι:


2016-2017

Εργαστήρια Σχεδιασμού

Γιαννης Α. Αισωπος
Ηλιας Ζεγγελης
Κωστης Πανηγυρης
Tom Emerson
Adrian Lahoud

Σεμινάρια / Θεωρία / Μεσογειακή Πόλη
Ελεανα Γιαλουρη
Θωμας Μαλουτας
Αγγελος Βλαχος
Γεωργιος-Στυλιανος Πρεβελακης
Θεανω Σ. Τερκενλη
Αλεξανδρος Παπαγεωργιου Βενετας
Phu Hoang
Αγγελικη Δημητριαδη
Γιαννης Πεπονης


2017-2018

Εργαστήρια Σχεδιασμού
Γιαννης Α. Αισωπος
Στελλα Δαουτη
Μιχαλης Ραυτοπουλος
Γιωργος Μητρουλιας
Κωστης Πανηγυρης
Ηλιας Ζεγγελης
Αθανασιος Σπανομαριδης
Mosè Ricci

Σεμινάρια / Θεωρία / Μεσογειακή Πόλη
Θωμας Μαλουτας
Παρις Τσαρτας
Παρις Πετριδης
James Bridle
Δημητρης Πλαντζος
Πανος Δραγωνας
Enrique Walker
Εφη Ρεντζου
Mosè Ricci
Els Verbakel
Αντωνης Μολχο


2019-2020

Εργαστήρια Σχεδιασμού
Γιαννης Α. Αισωπος
Ανδρεας Κουρκουλας
Κωστης Πανηγυρης
Ηλιας Ζεγγελης
Ανδρεας Αγγελιδακης
Δημητρης Αντωνακακης

Σεμινάρια / Θεωρία / Μεσογειακή Πόλη
Θωμας Μαλουτας
Γιωργης Γερολυμπος
Σπυρος Βλαχοπουλος
James Bridle
Ηλιας Κωνσταντοπουλος
Χριστινα Μποναρου
Αλεξιος Δεφνερ
Paul Lewis
Δαφνη Λαππα
Mosè Ricci
Manuel Gausa Navarro


2020-2021

Εργαστήρια Σχεδιασμού
Γιαννης Α. Αισωπος
Αλεξανδρος Βαϊτσος
Carlos Loperena
Ανδρεας Κουρκουλας
Ηλιας Ζεγγελης
Enrique Walker
Δημητρης Αντωνακακης

Σεμινάρια / Θεωρία / Μεσογειακή Πόλη
Κυριακη Γονη
Γεωργιος-Στυλιανος Πρεβελακης
Σπυρος Βλαχοπουλος
Μαριλενα Κασιματη
Ηλιας Παπαγεωργιου
Δημητρης Γιαννισης
Λοης Παπαδοπουλος
Γεωργιος Α. Πανετσος
Μαρινα Λαθουρη
Δάφνη Λάππα


2021-2022

Εργαστήρια Σχεδιασμού
Λεωνιδας Παπαλαμπροπουλος
Ζησης Κοτιωνης
Ανδρεας Κουρκουλας
Ηλιας Ζεγγελης
Guillermo López
Δημητρης Αντωνακακης

Σεμινάρια / Θεωρία / Μεσογειακή Πόλη
Λοης Παπαδοπουλος
Κωνσταντινος Καρατσωλης
Πανος Κοκκινιας
Γιωργος Μπερδος
Γεωργιος-Στυλιανος Πρεβελακης
Γεωργιος Α. Πανετσος
Δαφνη Λαππα
Κωνσταντινος Καρταλης
Αγγελος Νταλαχανης
Κωνσταντινος Γριβας
Παρις Χρονακης
Μιχαλης Νικολακακης


2022-2023 (σε εξέλιξη)

Εργαστήρια Σχεδιασμού
Λεωνιδας Παπαλαμπροπουλος
Κωνσταντινος Γριβας
Γιαννης Γιαννουτσος
Ηλιας Παπαγεωργιου
Ηλιας Ζεγγελης

Σεμινάρια / Θεωρία / Μεσογειακή Πόλη
Κωστας Καρατσωλης
Ερατω Κουτσουδακη
Γιωργος Κωνσταντινιδης
Γιωργος Μπερδος
Ελενη Αξιωτη
Κωνσταντινα Καλφα
Alexandre Hedjazi
Δημητρης Πλαντζος
Αλεξανδρος Παπαγεωργιου Βενετας
Δαφνη Λαππα
Καλλιοπη Αμυγδαλου
Παρις Χρονακης