14/02/2020

Σας επισυνάπτουμε αρχεία που αφορούν στο διαγωνισμό FameLab 2020 που διοργανώνεται στην Ελλάδα με συνεργασία με το British Council . 

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.