ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ

Η πρόταση εστιάζει στην ενεργοποίηση των δυναμικών στο αδρανές τοπίο των πρώην Αλυκών Αναβύσσου που βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση, στην εγκατάσταση νέων χρήσεων και, σημαντικότερα, στην ομαλή συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των δύο αυτών παραγόντων.

Αναλύοντας τα στοιχεία της πρότασης σε στρώσεις (layering) και την εκπόνησή της σε φάσεις (phasing), η πρόταση προσβλέπει στα ακόλουθα:

- στην προστασία και εξυγίανση του υδροβιότοπου

- στην αλληλεπίδραση του οργανικά αναπτυσσόμενου αλοφυτικού συστήματος με ένα νέο ορθοκανονικό σύστημα αλοπηγίων, με τοπιακά και ανθρώπινα οφέλη,

- στην αξιοποίηση του τεχνητού αναχώματος για την υποδοχή μονάδας φιλοξενίας, συνεδριακού κέντρου και δημόσιου περιπάτου και

- στην ανάπτυξη ενός "νέου εδάφους" που προσαρμόζεται στο τοπίο και στεγάζει παραθεριστική κατοίκηση.