Α ΚΟΥΣΤΑΗ

Το μεταλλείο Κοκκινοπεζούλας στο Μιτσερό λειτούργησε το 1953, όταν οι έρευνες έδειξαν κοιτάσματα χαλκούχου σιδηροπυρίτη στο σημείο αυτό. Το Μιτσερό αποτέλεσε κέντρο της μεταλλευτικής βιομηχανίας της Κύπρου και η συνεισφορά του υπήρξε τεράστια στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Η "πληγή" αυτή για το φυσικό περιβάλλον, αποτελεί μνημείο της μεταλλευτικής ιστορίας του νησιού. Στόχος της εργασίας είναι η ανάδειξή τόσο της ενδιαφέρουσας γεωλογικής δομής όσο και η ανάδειξή του ως τοπίο μνήμης, μέσα από την περιπλάνηση του επισκέπτη, την αντιμετώπιση του τοπίου ως ένα έκθεμα, όπως επίσης και η ερμηνεία, κατανόηση και ανάδειξη της ταυτότητας του συγκεκριμένου τόπου. Το τοπίο αποτελείται από δύο βασικές περιοχές: από την "τεχνητή" κόκκινη λίμνη και έναν "τεχνητό" λόφο μεταλλευτικών αποβλήτων. Προτείνεται η σύνδεση των σημείων ενδιαφέροντος με μια πορεία, που θα έχει αναφορές στην ιστορία του συγκεκριμένου μεταλλείου αλλά και στην ιστορία όλων όσων έχουν εργαστεί σε αυτό.