ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΥΔΗ

Η ταυτότητα του κατοίκου μίας πόλης επηρεάζεται, καθορίζεται και δημιουργείται από την πόλη στην οποία ζει. Ο αστικός χώρος δημιουργείται, διαμορφώνεται και χρησιμοποιείται από την κοινωνία. Η μετα-βιομηχανική πόλη οφείλει να επαναπροσδιορίσει το σύγχρονο ρόλο της για την περαιτέρω εξέλιξή της. Η δημιουργία μιας ισχυρής ταυτότητας πόλης, συνοδευόμενη από το κατάλληλο σύστηµα υποστήριξης και προώθησης, αποτελεί την καλύτερη ασπίδα για όλες τις τρέχουσες και επικείμενες «απειλές» περιθωριοποίησης, υποβάθμισης και απαξίωσης των πόλεων και προϋποθέτει την κατάρτιση ενός σχεδίου, το οποίο θα εγκολπώνει την πρακτική του city branding.

Η ανάγκη για τον επαναπροσδιορισμό της προοπτικής της Πάτρας ως πόλο έλξης ειδικών μορφών τουρισμού, αποτελεί σημαντική διέξοδο για την τουριστική της οικονομία και εξαρτάται από το λιμάνι της, αλλά και από παρεμβάσεις όπως η καλυτέρευση των υποδομών, η ανάδειξη των σημείων ενδιαφέροντος, η αισθητική αναβάθμιση των εισόδων της πόλης, αλλά και η ενοποίηση του δικτύου πεζοδρόμων και του παραλιακού μετώπου.