Ηρώ Λεβέντη

Το θαλάσσιο μέτωπο, έχει διαμορφώσει αποδεδειγμένα τον χαρακτήρα αλλά και το εμπορικό μοντέλο της περιοχής των Πατρών. Ωστόσο, η εξέλιξη του αστικού και περιαστικού τοπίου, επέφερε πιέσεις στην ακτογραμμή, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας προβληματικής σχέσης, μεταξύ του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και του υδάτινου στοιχείου. Η ανάγκη ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της περιοχής, οδήγησε στην παρούσα διπλωματική εργασία, με στόχο την ενίσχυση της σχέσης παραλιακής ζώνης και πόλης και την ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών, μέσα από την χάραξη νέων θαλάσσιων διαδρομών.
Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται μια εναλλακτική διαδρομή αστικής μετακίνησης, μέσω του νερού, στο πλαίσιο ενός δικτύου παρεμβάσεων. Η ιδέα της μεταφοράς των τοπικών συγκοινωνιών στη
θάλασσα, δε στοχεύει μόνο στην αποφόρτιση της ήδη επιβαρυμένης ακτογραμμής, αλλά και στο να αφεθεί χώρος για την διαμόρφωση μια νέας κουλτούρας των κατοίκων με το νερό.
Ενδεχομένως, αυτή η εναλλακτική να ενδυναμώσει την επικράτεια της θάλασσας, υπενθυμίζοντας την πολιτισμική κρισιμότητα του νερού, στην ιστορική εξέλιξη της αστικής ζωής.