ΜΑΡΙΑ Α. ΚΟΥΒΑΡΗ

Δύο αλληλένδετες ιδέες αποτελούν την προϋπόθεση για τον σχεδιασμό του διάσπαρτου σχολικού συγκροτήματος: το σχολείο ως «αστικό πυκνωτή» — με τη μορφή του δικτύου/τοπίου μέσα στην πόλη — και το σχολείο ως μέσο επικοινωνίας της σημασίας της εκπαίδευσης ως θεσμός και ως χώρος. Το σχέδιο αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση της Έξω Αγυιάς, μιας αναπτυσσόμενης περιοχής στην περιφέρεια της Πάτρας. Η επιλογή της τοποθεσίας έγινε μετά από εκτενή έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε υφιστάμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολεία και εκπαιδευτικές ανάγκες στην Πάτρα, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία εκπαιδευτικού και χωροταξικού σχεδιασμού και τις σχετικές προβλέψεις στο χρόνο. Τρεις ανεξάρτητες τοποθεσίες επιλέχθηκαν για το έργο σύμφωνα με το πολεοδομικό σχέδιο της πόλης, όπου προβλέπονται χώροι για μελλοντικά σχολικά κτήρια, Ένα σύστημα πεζόδρομων σχεδιάζεται που τις καθιερώσει ως συνεκτική οντότητα τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πόλης. Το σχολικό συγκρότημα αποτελείται από ένα νηπιαγωγείο-δημοτικό σχολείο, ένα γυμνάσιο-λύκειο και ένα κέντρο νεότητας.