ΣΥΛΙΑ ΚΑΤΣΑΜΠΕ

Οι μαθηματικές αναλογίες που εντοπίζονται στον πίνακα «Μνημείο στην εύφορη χώρα (1929)» του Paul Klee εφαρμόζονται και επαναδιατυπώνονται στο τοπίο του Πανεπιστημίου Πατρών, δημιουργώντας έναν ανατρεπτικό σχηματισμό βασισμένο στο ανάγλυφό του.