Ασημίνα Ευαγγελάτου

Η Διπλωματική μου εργασία αφιερώνεται στα παιδιά , με έμφαση σε εκείνα που είναι ευάλωτα και στερούνται, βασικά δικαιώματα τους, όπως το δικαίωμα στο παιχνίδι και την καλλιτεχνική έκφραση. Πρόκειται για μία υποδομή που στοχεύει να προστατέψει τα παιδιά και την κοινότητα σε έκτακτες καταστάσεις. Είναι εφήμερης φύσεως, με δυνατότητα τοποθέτησης, σε πολλά περιβάλλοντα. Η κατασκευή αφορά στην διαμόρφωση μίας μονάδας 25 x 25 μέτρων και 700 μ2 με κύριο χαρακτηριστικό ένα κεντρικό αίθριο. Η ιδιαίτερη διαμόρφωση της στέγης απελευθερώνει τους τοίχους και έτσι οι χρήσεις των υλικών ποικίλουν. Έτσι δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής πρακτικών , που προωθούν το όραμα του βιώσιμου σχεδιασμού όπως η επαναχρησιμοποίηση. Η μονάδα έχει την δυνατότητα να πολλαπλασιαστεί και έτσι σε περίπτωση επιπλέον αναγκών ή χρηστών διαμορφώνεται ένα ολόκληρο δομικό σύστημα από μονάδες οι οποίες μπορούν να διαδεχθούν διαφορετικές τελικά χρήσεις με κοινό στόχο όμως, στη διαμόρφωση των χώρων, την ενθάρρυνση του ελεύθερου παιχνιδιού.