ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΑΚΡΟΥΣΗ

Με απασχόλησε ο κοινωνικός και έμφυλος χώρος της πλατείας Βικτωρίας. Παρατήρησα ότι είναι ένας πολύ ζωντανός δημόσιος χώρος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ο κατακερματισμός της σε διαφορετικούς και απομονωμένους χώρους συναναστροφής και η ανίσχυρη οικειοποίηση της από τις γυναίκες, με αποτέλεσμα την αδυναμία της φωνής τους στη δημόσια σφαίρα της πλατείας.

Βασισμένη στα προηγούμενα σκηνοθέτησα των ηχητική παρουσία των γυναικών, η οποία παρεμβάλλεται στις υπάρχουσες συνομιλίες της πλατείας. Οι ηχητικές πράξεις που σχεδίασα αναπτύσσονται σε δύο φάσεις: Η πρώτη αφορά δράσεις συσχέτισης που έκανα και ηχογράφησα, με τις γυναίκες που συχνάζουν στην πλατεία και την συγκέντρωση του αρχειακού ηχητικού υλικού που προέκυψε από αυτές. Η δεύτερη είναι η διαλογική ηχητική εγκατάσταση και αφορά την αναμετάδοση του ηχητικού υλικού στο χώρο, κατά τη διάρκεια της ηχητικής εγκατάστασης και δράσης που σχεδίασα και υλοποίησα. Η δράση εκπομπής έχει ως μέρος της τις νέες συσχετίσεις και αντιπαραθέσεις που προέκυψαν στους επιλεγμένους χώρους συναναστροφής.