ΦΟΙΒΟΣ - ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί ένα ιστορικό σημείο ενδιαφέροντος για την Αθήνα και έχει τις δυνατότητες να προσδώσει στην οδό Πατησίων (28η Οκτωβρίου) ιδιαίτερο χαρακτήρα συνοδεύοντας τις αλλαγές που προβλέπονται να γίνουν επί της οδού σύμφωνα με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών 2021 (μονοδρόμηση και εγκατάσταση τραμ). Η πρόταση περιλαμβάνει την επέκταση του Πανεπιστημίου στο κενό οικόπεδο απέναντι από το νεοκλασικίζων κτήριο της Α.Σ.Ο.Ε.Ε., δίνοντας έμφαση στον δημόσιο χαρακτήρα της σύνθεσης. Η μελέτη περιορίστηκε σε ένα από τα τρία σημεία επέμβασης που είχαν αρχικά οριστεί με σκοπό την δημιουργία ενός δικτύου επί της οδού Πατησίων με πανεπιστημιακή χρήση.