ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΚΡΙΒΟΥ

O άνθρωπος, η μνήμη, ο μύθος και το τοπίο αποτελούν κυρίαρχες έννοιες της πρότασης αυτής, με στόχο την ανάδειξή τους μέσα από μια βιωματική εμπειρία κίνησης στον χώρο. Τα Αροάνια όρη και το δραματικό τοπίο τους αποτελούν το υπόβαθρο μελέτης των εννοιών αυτών. Η τοπογραφία και ο μύθος «ξεδιπλώνονται» μέσω μίας γραμμικής πορείας, όμοιας με αυτή του Οδοντωτού και οδηγούν τον περιπλανητή στην ανακάλυψη κρυμμένων πτυχών του τοπίου, που αναδεικνύονται μέσα από μια σειρά σημειακών επεμβάσεων. Η επέμβαση έχει ως στόχο την ανάδειξη του τοπίου και την δημιουργία ενός συνδετικού κρίκου μεταξύ επισκέπτη και περιοχής . Περιλαμβάνει δυο βασικές επεμβάσεις, ένα μουσείο, ένα κέντρο φιλοξενίας και τρία σημεία – στάσεις, τα οποία ενώνονται από την γραμμική πορεία.