ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

“Ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετ' αὐτὰρ ἔπειτα Γαῖ' εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ ἀθανάτων οἳ ἔχουσι κάρη νιφόεντος Ὀλύμπου, Τάρταρά τ' ἠερόεντα μυχῷ χθονὸς εὐρυοδείης, ἠδ' Ἔρος, ὃς κάλλιστος ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι, λυσιμελής, πάντων τε θεῶν πάντων τ' ἀνθρώπων δάμναται ἐν στήθεσσι νόον καὶ ἐπίφρονα βουλήν. Ἐκ Χάεος δ' Ἔρεβός τε μέλαινά τε Νὺξ ἐγένοντο. Νυκτὸς δ' αὖτ' Αἰθήρ τε καὶ Ἡμέρη ἐξεγένοντο, οὓς τέκε κυσαμένη Ἐρέβει φιλότητι μιγεῖσα.” ΗΣΙΟΔΟΣ, Θεογονία, 116 -125

Η Εργασία αφηγείται μια διαδρομή με 5 στάσεις. Η κάθε στάση βασίζεται σε κάθε κεφάλαιο της προηγηθείσας ερευνητικής εργασίας* και προωθεί μια διαφορετική ανάγνωση του τόπου που βρίσκεται μεταξύ του Αιγαίου και του Ιόνιου Πελάγους. Η χαοτική τομή του Ισθμού της Κορίνθου αναγνωρίζεται, οικειοποιείται και «κατοικείται» σε 5 σημεία: τον τόπο, την ουτοπία, την ομορφιά, τη μνήμη και το όριο.

* Τασσοπούλου Μαρία, Η γεωμετρία ως γλώσσα | Προβολή σε 7 αλήθειες, Ερευνητική Εργασία, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014