ΜΑΡΙΕΤΤΑ - ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΓΓΟΥ, ΗΡΩ ΜΑΜΑΛΑΚΗ

Το ανθρώπινο σώμα αποτελεί το μέσο για να βιώσει κανείς και να αντιληφθεί το χώρο. Στα πλαίσια ανάλυσης της περιοχής του αρχαίου λιμανιού των Κεγχρεών, πραγματοποιήθηκε μια δράση με χορευτές, ώστε μέσα από την κίνηση να προκύψει μια διαφορετική ανάγνωση του χώρου. Για τη δράση, σχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν κάποιες κόκκινες κατασκευές σαν σημειογραφία των στοιχείων του τοπίου. Οι χορευτές ακολούθησαν έναν περίπατο που ενώνει τα ερείπια των δύο μόλων και αλληλεπίδρασαν με τα χαρακτηριστικά του τοπίου και τις κατασκευές. Μέσα από την ανάλυση της δράσης, δημιουργήθηκε ένας κατάλογος με τα στοιχεία του περιβάλλοντος που ξεχώρισαν για την αίσθηση και την εμπειρία που προκάλεσαν. Στον κατάλογο αυτό στηρίχθηκε ο σχεδιασμός κατασκευών που έχουν σαν στόχο την ενίσχυση αυτών των συναισθημάτων ή την αντιστροφή τους. Η τοποθέτηση και ο σχεδιασμός τους προκαλούν τον επισκέπτη να περιηγηθεί στο χώρο, να ανακαλύψει τις πτυχές και τις αφηγήσεις του και να το οικειοποιηθεί.