ΔΑΝΑΗ ΛΥΤΡΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΛΙΝΗ

To project αυτό ξεκινάει από τη διαδικασία της εξιστόρησης παρατηρήσεων, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού- μιας οδικής διαδρομής στα Νότια παράλια της Ευρώπης. Η οργάνωση του κειμένου θέτει τις βάσεις για μια προσέγγιση του χώρου ενός ταξιδιού.

Εισερχόμενοι στο Ελληνικό τοπίο, στον Σαρωνικό κόλπο, οι βυθίσεις και οι εξάρσεις του ανάγλυφου της φυσικής επιφάνειας καθώς και η ύπαρξη της θάλασσας, ως εμπόδιο αλλά και ως συνέχεια της κίνησης, δημιουργούν χώρους ή σημεία εκκίνησης, που γίνονται το έναυσμα για τη μετάλλαξη του ανάγλυφου, έτσι ώστε να συντεθεί μια σειρά τοπιακών επεμβάσεων σε ένα αδρανές παραθαλάσσιο τοπίο.

Οι τοπιακές αυτές κατασκευές σου προσφέρουν έναν λόγο στάσης που αφορμάται από το τοπίο, την εγεγραμμένη σε αυτό ιστορία του τόπου, το σημείο και τη ΄΄στιγμή’’, ενώ ταυτόχρονα συνθέτουν ένα περιπατητικό ταξίδι.