Νίκος Γκανιάτσας

Η διπλωματική εργασία αφορά στη δημιουργία επιτόπιου Μουσείου ως διαδρομής στην Πικερμική κοιλάδα της Αττικής, τόπο αποκάλυψης σπουδαίων παλαιοντολογικών ευρημάτων της Ανώτερης Μειόκαινου (7 εκατομμύρια χρόνια).
Η  Μουσειακή Διαδρομή παρακολουθεί το ρέμα Βαλανάρη ως βασικού άξονα δημιουργίας της κοιλάδας αλλά και φορέα διαχρονικής διάβρωσης και αποκάλυψης των παλαιοντολογικών ευρημάτων της Πικερμικής Πανίδας.
Η μουσειακή διαδρομή αρθρώνεται σε τρείς κτιριακές λειτουργικές ενότητες, ως κατά τόπους λειτουργικές πυκνώσεις της διαδρομής: ΈΚΘΕΣΗ για την ανάδειξη και προβολή των ιστορικών θέσεων των ανασκαφών, ΜΟΥΣΕΙΟ για την προβολή και εκπαιδευτική διάχυση της παλαιοντολογικής γνώσης, και ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ για την υποστήριξη των τρεχουσών ανασκαφών και ερευνών.
Μέσα από τη δημιουργία της Μουσειακής διαδρομής, των τοπιακών διαμορφώσεων και των κτιριακών ενοτήτων, η πρόταση στοχεύει στην ανάδειξη της Πικερμικής κοιλάδας ως γεώτοπου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (μνημείο UNESCO) και τόπου βιωματικής προσέγγισης σε ένα τοπίο ζωής 5 εκατομμύρια χρόνια πριν την ανθρωπόκαινο, που έχει χαρακτηριστεί ο Παρθενώνας της Παλαιοντολογίας.