ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΝΙΝΟΥ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Το μουσείο ενάλιων ευρημάτων τοποθετείται στην Αεροναυτική Βάση Gianni Rossetti στο νησί της Λέρου και επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει ένα τοπίο εγκαταλελειμμένο εισάγοντας σε αυτό νέες εμπειρίες. Ταυτόχρονα, η διαδικασία του σχεδιασμού έγινε με σεβασμό στον ξεχωριστό χαρακτήρα της περιοχής και με πρόθεση να αναδειχθεί ως τόπος μνήμης. Τελικός στόχος είναι ο συγκερασμός της κιναισθητικής αντίληψης και της βιωματικής εμπειρίας. Κεντρική ιδέα αναφορικά με την μορφολογία αποτελεί ο περίπατος και η διαδικασία της ανακάλυψης των ευρημάτων από τον περιηγητή, από τη στιγμή που αυτά ανασύρονται από τον βυθό της θάλασσας ως την στιγμή που γίνονται εκθέματα. Μέσα από αυτό το δίκτυο διαδρομών το ίδιο το τοπίο εγείρει μνήμες και εικόνες από την ιστορία του.