ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η διπλωματική εργασία έχει ως θέμα τον σχεδιασμό ενός νέου αρχαιολογικού και ψηφιακού μουσείου στην Αρχαία Ολυμπία. Η μελέτη φιλοδοξεί να προτείνει μια νέα μουσειολογική οργάνωση σε σχέση με τα υφιστάμενα μουσεία και να εντάξει νέες ψηφιακές τεχνικές. Σκοπός της μελέτης είναι η επέκταση του αρχαιολογικού χώρου και η ένταξη του Κρόνιου λόφου στον αρχαιολογικό περίπατο. Η ιδέα της μουσειολογικής ανάπτυξης, είναι βασισμένη στο γραμμικό ιστορικό συνεχές της πορείας των Ολυμπιακών Αγώνων, μέχρι και σήμερα. Χωροταξικά το μουσείο τοποθετείται σε άμεση σχέση με το φυσικό πρανές, βασισμένο στη μορφή ενός αναλημματικού τοίχου, ενώ στην πορεία της ανάπτυξης του θα παρεμβληθεί με έμφαση ο χώρος εικονικής πραγματικότητας, με τη μορφή Θόλου. Συνολικά η παρέμβαση σκοπεύει να φέρει σε διάλογο το φυσικό τοπίο και το γραμμικό κτιριακό σύμπλεγμα, χαράζοντας πορείες, εντάσσοντας τόπους και ανοίγοντας οπτικές φυγές, προς μια συνολική εμπειρία, τόσο του αρχαιολογικού περιπάτου, όσο και του φυσικού τοπίου της Αρχαίας Ολυμπίας.