ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΙΩΓΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η βασική ιδέα εστιάζει στην προσπάθεια για τη δημιουργία υδάτινου δημόσιου χώρου και συγκεκριμένα στην πολύ στενή λωρίδα θάλασσας που αποτελεί το δίαυλο που χωρίζει την ανατολική Στερεά Ελλάδα από το νησί της Εύβοιας. Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο σημείο όπου οι δύο ακτές έρχονται πιο κοντά από οπουδήποτε αλλού.

Πρόθεσή μας είναι η "νοερή" ένωση των δύο ακτών μέσω του υδάτινου χώρου του πορθμού, αφού ο ίδιος πρέπει να παραμένει ανοιχτός για το διάπλου των πλοίων. Με βάση έναν κάνναβο παράλληλο προς τη γέφυρα που υπάρχει εκεί και συνεπώς κάθετο προς τις δύο ακτές, δημιουργούμε ένα σύστημα προβλητών που έχουν ως αναφορά το μέγεθος της γέφυρας τόσο σε πλάτος όσο και σε μήκος, αλλά και τη διεύθυνσή της, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα και τα υπολείμματα της ιστορίας στον πορθμό. Οι προβλήτες έρχονται να ενώσουν βασικούς άξονες της πόλης με το νερό και μέσω αυτού να προσεγγίσουν την απέναντι ακτή.