Ν ΚΑΚΑΛΗ, Δ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Στο Πάρκο Νησίδων Αστικότητας προτείνουμε την κατοίκηση των υπολειμματικών χώρων της γραμμής του Προαστιακού Πειραιά-ΣΚΑ μετατρέποντάς τους σε ένα ενιαίο γραμμικό πάρκο σημειακών επεμβάσεων που ενοποιούνται από την κίνηση του τραίνου.

Το πάρκο αποτελείται από ένα σύνολο ανεξάρτητω, ανοιχτών δημόσιων χώρων (τοπικά θεματικά πάρκα στην περίμετρο του σταθμού) που συρράπτουν και αποκαθιστούν την ενότητα των γειτνιάζουσων περιοχών.

Δημιουργούμε μια ενιαία επιφάνεια που συνδυάζει την ιδιωτική ιδιοκτησία με το δημόσιο χώρο και καθιστά την υποδομή κατοικήσιμη, μετατρέποντας τους σταθμούς σε χώρους ελκυστές - νησίδες αστικότητας.

Η στρατηγική ανάπτυξης σταθμών υλοποιείται σε δύο κατευθύνσεις; της αποβάθρας και της γέφυρας.

Η αποβάθρα μετατρέπεται από επιφάνεια μετεπιβίβασης σε επιφάνεια επαναπρογραμματισμού, ενώ η γέφυρα από διάδρομος κίνησης επαναπροσδιορίζεται σε φορέα προγραμμάτων, επεκτείνει τον πολεοδομικό ιστό μέσα στο σταθμό και επιτυγχάνει τη συρραφή των περιοχών.