ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ

Στην Διπλωματική αυτή σχεδιάζεται ένα σύγχρονο κτιριο βιβλιοθήκης που σκοπεύει να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες για πληροφόρηση του κοινού. Διερευνάται η οντολογία των υπολογιστών η οποία προβάλλεται στον κόσμο και δημιουργεί μια νεα πολιτισμική μορφή. Αναζητώντας τις συμμετρικές προς αυτή δομές στην αρχιτεκτονική προτείνεται η χρήση του σχήματος interface/database ως καθοδηγητικό στοιχείο στον σχεδιασμό. Το σχήμα αυτό συσχετίζεται με τις έννοιες των εξυπηρετούμενων/εξυπερετώντων χώρων καθώς και του πλαισίου και γενικού χώρου.

Στην πρόταση μας μία από τις κύριες σχεδιαστικές αρχές είναι η ενοποίηση των διαδρόμων, κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων σε μια ενοποιημένη ζώνη η οποία λειτουργεί πλέον σαν ένα interface για το κτίριο της βιβλιοθήκης. Στο κέντρο της ζώνης διαμορφώνεται μια εσωτερική πλατεία η οποία αναλαμβάνει να προσδώσει πολλαπλές χρήσεις στον χώρο και περιλαμβάνει χώρους συναντήσεων και καθιστικά. Πέρα από την μετακίνηση των ανθρώπων μπορεί να υποστηρίξει διάφορα events και δραστηριότητες όπως μικρές εκθέσεις, προβολές ταινιών κτλ.