ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ ΒΙΔΑΚΗ

Η κλίμακα είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού και ένα μέσο αντίληψης του κόσμου. Η τεχνολογία δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να εστιάσει σε πολλές διαφορετικές αποστάσεις.

Η εστίαση δημιουργεί μία σειρά διαφορετικών επάλληλων εικόνων, που ενώ αναφέρονται σε ένα αντικείμενο [εδώ τόπο] αποκαλύπτουν κάθε φορά τις διαφορετικές σχέσεις που το διέπουν, φτάνοντας από τις προθέσεις στον αισθητό χώρο και από εκεί στο λανθάνων τοπίο.

Στην πρότασή μου προσπαθώ να εμφανίσω κάποιους από αυτούς τους κρυμμένους σχηματισμούς, δημιουργώντας ένα «νέο» έδαφος από υπάρχουσες εικόνες που συχνά παραβλέπονται.