Ανδριανή Σάββα

To θέμα της εργασίας είναι η επανάχρηση της αλευροβιομηχανίας των Μύλων Αγίου Γεωργίου στην Πάτρα και η μετατροπή των σιλό αποθήκευσης σε σιλό καλλιέργειας. Η ιδιαιτερότητα του κτιρίου φαίνεται στην τομή. Η βασική ιδέα της εργασίας βασίζεται στα σιλό. Το κτίριο στεγάζει τα μπετονένια σιλό αποθήκευσης σιταριού . Οι Μύλοι Αγίου Γεωργίου είναι κατάλληλοι για την δημιουργία μιας αστικής φάρμας λόγω του ύψους και της εσωστρέφειας τους. Είναι χώροι κλειστοί, με μεγάλο ύψος, χωρίς παράθυρα, και χωρίς πλάκες. Τα σιλό διατηρούν την μορφή τους και υποδέχονται μια νέα δομή. Μέσα σε αυτά τοποθετούνται καλλιέργειες, δημιουργώντας μια εσωτερική αστική φάρμα. Η ιδέα προκύπτει μετά την διαπίστωση των προβλημάτων του γεωργικού τομέα και των πλεονεκτημάτων των αεροπονικών καλλιεργειών σε σχέση με τις συμβατικές. Οι Μύλοι Αγίου Γεωργίου μετατρέπονται σε μια νέα μηχανή, μια μηχανή παραγωγής τροφής στο κέντρο της πόλης. Η μηχανή αυτή δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, εξοικονομεί πρώτες ύλες, χώρο, και χρόνο.