ΚΥΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Στόχος είναι ο σχεδιασμός ενός φυσικού θεματικού πάρκου γύρω από τον δίαυλο Αλυκών που θα ταξιδέψει τον επισκέπτη στο χρόνο. Ένα ταξίδι μέσα από το οποίο ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται για ποιόν λόγο η λιμνοθάλασσα αποτελεί δοχείο πολιτιστικής μνήμης και κληρονομιάς και πως το νερό έχει διαμορφώσει την ταυτότητα της πόλης. Πρόκειται για ένα σχέδιο ανάπλασης του καναλιού το οποίο θα ενεργοποιήσει τον ρόλο του νερού μέσα στην πόλη και θα επαναπροσδιορίσει την σχέση μεταξύ του πολίτη και του υγρού στοιχείου. Οι βασικές ιδέες της πρότασης είναι:

1: η βελτίωση της ποιότητας του θαλασσινού νερού που μεταφέρεται από την ανατολή προς την δύση και η αναβάθμιση του οικοσυστήματος.

2: η δημιουργία ενός θεματικού πάρκου που χωρίζεται σε τρείς ζώνες:

A: “Νερό- Ουρανός- Γη: η λιμνοθάλασσα ως πηγή γέννησης”

B: “Νερό και Πόλη: από το παρελθόν στο παρόν”

Γ: “Διάβρωση της πόλης από το νερό: ένα όραμα για το μέλλον”