Αποστολόπουλος Απόστολος-Λινός, Καλδής Νικόλαος

Η εργασία αφορά την αποκατάσταση και επανάχρηση του Μοτέλ Ξενία ΙΙ στην Αρχαία Ολυμπία, του Άρη Κωνσταντινίδη. Ύστερα από έρευνα για τα ξενοδοχεία Ξενία ανά την Ελλάδα συνδέουμε το Πανεπιστήμιο Πατρών με το Μοτέλ Ξενία ΙΙ στην Αρχαία Ολυμπία, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική και πανεπιστημιακή κοινότητα.

Για την καλύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής και της οικοδομικής του Κωνσταντινίδη επανασχεδιάστηκε με λεπτομέρεια σε κλίμακα 1:25 το τυπικό δωμάτιο των ξενοδοχείων μελετώντας υλικά, διαστάσεις και έπιπλα. Το ξενοδοχείο σήμερα βρίσκεται στην απόλυτη εγκατάλειψη. Άστοχες παρεμβάσεις, χωρίς σεβασμό στο κτήριο και στην ιστορική μορφή του αρχιτέκτονα, έχουν γίνει κατά καιρούς. Οι επεμβάσεις που προτείνονται, αποσκοπούν αφενός στην προστασία - αποκατάσταση της υπάρχουσας φέρουσας κατασκευής, αφετέρου δε στην ενίσχυση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού. Βασικός στόχος της προτεινόμενης επέμβασης, είναι η εξασφάλιση αντισεισμικής επάρκειας με όσο το δυνατόν διακριτική ένταξη των πρόσθετων φερόντων στοιχείων στον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό της κατασκευής.

Μέσω πληθώρας εναλλαγών και δοκιμών προήλθε η τελική πρόταση. Οι τρεις νέες υπέργειες πτέρυγες έχουν σχεδιαστεί με ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο που να παραπέμπει σε αυτό του Κωνσταντινίδη. Δηλαδή, ακολουθείται το σκεπτικό του στην κατασκευαστική διάρθρωση και επίσης, κατά κάποιο τρόπο, χρησιμοποιούνται και τα υλικά - ανεπίχριστο σκυρόδεμα, στοιχεία πλήρωσης, γυαλί, μέταλλο. Σε όλους τους χώρους έχει εξασφαλιστεί φυσικός φωτισμός και αερισμός με διαφορετικούς τρόπους κατά περίπτωση.

Το Ξενία θα λειτουργήσει και πάλι ως ξενώνας με 72 κλίνες συμπληρώνοντας το νέο πρόγραμμα. Το οποίο περιλαμβάνει μια κεντρική μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο υπόγειο και γύρω της μικρές και μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία και εκθεσιακό χώρο. Στο ισόγειο διαμορφώνεται ένας ελεύθερος ανοιχτός χώρος ή μια στεγασμένη πλατεία. Στο πίσω μέρος του οικοπέδου προστίθεται μία πτέρυγα με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και μια ακόμα πτέρυγα υπνοδωματίων 68 κλινών. Συνολικά το συγκρότημα θα διαθέτει πλέον 140 κλίνες. Ο περιβάλλων χώρος διαμορφώνεται εκ νέου. Επίσης προστίθεται ένα υπαίθριο ανοιχτό αμφιθέατρο.

Το νέο κτήριο συνδέεται με το παλιό μέσω μιας πλατιάς διαδρομής κατ’ επέκταση της πτέρυγας του Κωνσταντινίδη. Επίσης, γύρω από τα κτήρια δημιουργούνται πληθώρα υπαίθριων και ημιυπαίθριων διαδρομών κατ’ αναλογία με τον αντίστοιχο χειρισμό του Κωνσταντινίδη στο αίθριο του κτηρίου του.