Θοδωρής Τσελεπίδης

Στο πλαίσιο του νέου ρυθμιστικού σχεδίου για το Μιλάνο του 2030, προβλέπεται ο μετασχηματισμός της εγκαταλελειμμένης έκτασης του Scalo Lambrate και η υλοποίηση μιας νέας βιώσιμης περιοχής που θα παρέχει στους χρήστες και τους κατοίκους της ένα σύνολο υποδομών κατοίκησης, εμπορικών χρήσεων και δημόσιων πράσινων προγραμμάτων.
Η παρούσα εργασία επιχειρεί να ικανοποιήσει τα παραπάνω ζητήματα όπως αυτά τέθηκαν από το ρυθμιστικό πλάνο. Βασική χειρονομία της πρότασης είναι η δημιουργία ενός νέου δικτύου, το οποίο θα γεφυρώνει τις περιοχές εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, έτσι ώστε οι αδρανείς εκτάσεις να μετατραπούν σε ένα νέο κόμβο δημόσιων χώρων και κτιριακών προγραμμάτων.