ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΣ

Η διπλωματική εργασία αυτή αποτελεί μία μελέτη πάνω στη σύγχρονη μητρόπολη, τον δημόσιο χώρο και στην κρίση του ‘εικονικού αρχιτεκτονικού αντικειμένου’. Περιλαμβάνει τα συμπεράσματα της ερευνητικής μου εργασίας με θέμα: ‘Η Πόλη ως Κτήριο΄ (02/2014).

Η προτεινόμενη επέμβαση αφορά μία τομή στην πόλη κάθετη στην οδό Πατησίων, με μία ευθεία γραμμή, ένα δημόσιο ‘χαλί’, που εξαπλώνεται σε απόσταση 1.6 χιλιομέτρων μεταξύ του σταθμού του Αγίου Νικολάου και του λόφου Ελικώνα.

Πέντε αντικείμενα τοποθετούνται σε αυτή τη γραμμή, ένα σύμπλεγμα θεάτρου, μία Mediatheque, ένα εμπορικό κέντρο, ένα αθλητικό κέντρο και κατοικία.

Αυτά τα αντικείμενα είναι στενά συνδεδεμένα με το δημόσιο έδαφος. Σε κάθε περίπτωση, διαφορετικές ποιότητες δημοσίου και ιδιωτικού χώρου σχηματίζονται. Στόχος της επέμβασης είναι η απελευθέρωση χώρου τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες, να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα της περιοχής και να επαναδιαπραγματευτεί τη σχέση της με τον τόπο και την τοπογραφία. Τέλος ένα σημείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δοκιμή της προοπτικής και των δυναμικών που έχει η τοποθέτηση τέτοιων αντικειμένων σε έναν παραδοσιακό κάναβο, χωρίς αυτά να παρεκτρέπονται από τις βασικές αρχές του.