ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΡΔΗ

Οι Πρέσπες αποτελούν δύο λίμνες, τις οποίες σήμερα μοιράζονται τρεις χώρες, η Ελλάδα, η Αλβανία και η Π.Γ.Δ.Μ. Ξεκινώντας ένα παράλληλο ταξίδι στο χρόνο και το χώρο, η διπλωματική αυτή εργασία επιχειρεί να ορίσει την ταυτότητα ενός τόπου σε διαρκή μετάβαση. Αποδομώντας τη μακραίωνη ιστορία του, επιλέγονται πέντε χρονικές στιγμές, οι οποίες θα ορίσουν ένα νοητό ταξίδι στο χρόνο και ταυτόχρονα θα οδηγήσουν τα βήματα για την επιλογή επτά σημείων παρέμβασης στο χώρο.

Στιγμή 01: Η γένεση του τοπίου περιγράφεται από το μύθο της περιοχής. Δύο υδρογεννήτριες παράγουν δύο κατακόρυφα ίχνη φωτός και σαν φάροι σηματοδοτούν τις πηγές των ποταμών που τροφοδοτούν τις λίμνες, αναβιώνοντας το μύθο.

Στιγμή 02: Το 986 η περιοχή γίνεται η πρωτεύουσα ενός βασιλείου που καλύπτει τη βαλκανική χερσόννησο. Η βασιλική του Αγίου Αχιλλείου, μοναδικό ίχνος της περιόδου, εντείνεται από μία πορεία και ένα μπαλκόνι στο τοπίο.

Στιγμή 03: Απομονωμένη και χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον, η Πρέσπα μένει αδιάφορη για τον κατακτητή. Πλήθος μοναχών και ασκητών καταφεύγουν στην περιοχή. Στο νησάκι Golem Grad, μικρές σπηλιές λαξεύονται προκειμένου να δημιουργήσουν καταφύγια για τους σύγχρονους περιηγητές της Πρέσπας.

Στιγμή 04:.Το 1913 τα σύνορα χαράσσονται και η περιοχή τριχοτομείται. Τα επόμενα χρόνια οι τρεις χώρες ακολουθούν ανεξάρτητη πορεία. Η περίοδος απομόνωσης της Αλβανίας, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, και ο εμφύλιος πόλεμος της Ελλάδας αποτυπώνονται στην αποδόμηση του δαπέδου τριών εγκαταλελειμένων σήμερα κτισμάτων:ενός bunker, ενός ξενοδοχείου και ενός σχολείου αντίστοιχα.

Στιγμή 05: Σήμερα διανύουμε την περίοδο της διασυνοριακής συνεργασίας με σκοπό την προστασία της φύσης. Στα σημεία σύγκλισης της στεριάς γύρω από το τριεθνές σχεδιάζονται τρία παρατηρητήρια.