ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Επαναπροσδιορίζοντας την κατοίκηση στο Τόκυο, μια πόλη όπου ο χρόνος ζωής της αρχιτεκτονικής δεν ξεπερνά τα είκοσι έξι χρόνια. Η στρατηγική εξελίσσεται στην πλέον πολυσύχναστη περιοχή της Shinjuku. Το έργο UNneighbor είναι η ανακατάταξη ενός υπάρχοντος superblock στην πόλη. Στο υπάρχον οικοδομικό τετράγωνο με τον αρχιτεκτονικό τοίχο πυροπροστασίας στην περιφέρεια και τις κατοικίες στον ενδιάμεσο χώρο όπου τοποθετούνται ακανόνιστα. Η ιδέα της μετακίνησης των κατοικιών περιφερειακά δημιουργεί ένα εσωτερικό κενό φύτευσης και η μετακίνησή τους πάνω από το έδαφος δίνει έναν κενό χώρο στο ισόγειο για επανατοποθέτηση όλων των λειτουργιών εκτός της κατοίκησης. Οι κατοικίες ενωμένες μεταξύ τους χωρίς κανένα εξωτερικό παράθυρο ενσωματώνουν την εσωστρέφεια του Ιάπωνα κατοίκου στο εσωτερικό ιδιωτικό του αίθριο. Εξού και ο τίτλος UNneigbor, ανήκοντας σε μια τεράστια γειτονιά, δεν έχεις κανένα γείτονα. Η ανακατάταξη αυτή είναι μια στρατηγική για όλη την πόλη του Τόκυο.