ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση και επέκταση της κατοικίας του ιδιώτη Γεώργιου Μεταλληνού στον οικισμό της Άνω Κορακιάνας στην Κέρκυρα.

Για τις ανάγκες της μελέτης έγινε πλήρης αποτύπωση από την ομάδα μελέτης και επίβλεψη από τον καθηγητή Σταύρο Μαμαλούκο και τους συνεργάτες του, Μιχάλης Παπαβαρνάβας και Γρηγόρης Κουτρόπουλος. Η εργασία πεδίου πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2014.

Στόχοι: η αναγνώριση και αξιολόγηση των ποιοτικών εκείνων στοιχείων που καθιστούν το κτήριο διατηρητέο, η συντήρηση και διατήρηση της γενικής μορφής και των αυθεντικών στοιχείων του κτιρίου, η αποκατάσταση και ανακατασκευή των επιμέρους αρχιτεκτονικών στοιχείων που έχουν αλλοιωθεί, η μορφολογική επέμβαση αποτελεί ομαλή συνέχιση του κτίσματος, τα υλικά υπάρχοντος κτιρίου και προσθήκης δεν ταυτίζονται αλλά να συγγενεύουν μορφολογικά. Τέλος, για ξεκάθαρο διαχωρισμό μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών χώρων, μεταξύ παλιού και νέου, αλλά και διαφορετικών χρήσεων, δημιουργούνται υψομετρικές διαφορές και μεταβατικοί –ενδιάμεσοι χώροι.