ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΚΚΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΜΠΕΑ

Πρόθεση μας στην διπλωματική εργασία είναι η δημιουργία ενός δικτύου που ενοποιεί τους υπάρχοντες χώρους αθλητισμού και τα τοπόσημα, δημιουργώντας «ροές αθλητισμού» εντός της περιοχής μελέτης. Το δίκτυο αξιοποιεί και αναδεικνύει τις ποιότητες της περιοχής προς όφελος των κατοίκων, ισχυροποιώντας παράλληλα τον αθλητικό χαρακτήρα του παραλιακού μετώπου.

Προκλήσεις για τον σχεδιασμό είναι τα όρια που διχοτομούν την περιοχή σε ζώνες (η γραμμή του τραίνου, οι δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας και η βλάστηση εκατέρωθεν των όχθων του Μειλίχου).

Ενώνοντας τις ζώνες μεταξύ τους και με το παραλιακό μέτωπο χαράζουμε άξονες/ραφές: τον άξονα του έλους, του Μειλίχου και της Παναχαϊκής. Ενώνοντας τους άξονες /ραφές με διαδρομές παράλληλες προς τη θάλασσα δημιουργούνται κλειστά δίκτυα.

Προτείνεται επίσης τόσο δημιουργία νέας στάσης του τρένου όσο και οργάνωση των υπαρχόντων ώστε να υπάρχει άμεση ένωση της πόλης με το δίκτυο.