ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ

Η κίνηση ως στοχευμένη αρχιτεκτονική παρέμβαση, πυροδοτούμενη απο την λειτουργία της ανάμνησης, έχει την δυνατότητα αρχικά να αποκαλύψει και στην συνέχεια να αναδείξει την πολυπλοκότητα ενός τόπου όπως είναι οι Δελφοί.

Σχεδόν όλες οι αρχιτεκτονικές πράξεις αρθρώνονται πάνω σε μία κίνηση - πρόθεση.

Η κίνηση είναι αφενός πραγματική και αφορά την λειτουργία του ματιού και αφετέρου νοητή, όταν η σκέψη τρέχει μέσα στο χρόνο, είτε επεξεργαζόμενη στοιχεία ενός οικείου λεξιλογίου μέσω της μνήμης, είτε λειτουργώντας δημιουργικά με την αναζήτηση ενός αισθητικού βιώματος.

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη της πολυπλοκότητας του τοπίου των Δελφών εστιάζοντας συγκεκριμένα στην περιοχή της Κασταλίας πηγής, η οποία συγκεντρώνει το μυθικό και το μεταφυσικό στοιχείο όσον αφορά την πνευματική διάσταση και αφετέρου αποκαλύπτει την πραγματική τοπογραφία των Δελφών.