ΜΠΕΤΙΝΑ ΠΑΥΛΗ , ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά στο σχεδιασμό νέας γραμμής τραμ που ενώνει το Ρίο με το Νότιο Λιμένα Πατρών. Το νέο αυτό μέσο: α) σε αντίθεση με το τρένο, αποτελεί ένα μέσο βιώσιμο και φιλικό προς το περιβάλλον και το χρήστη β) στο κέντρο της πόλης καταργεί τα υφιστάμενα όρια του τρένου και επαναπροσδιορίζει τη σχέση ανάμεσα στην πόλη, το νέο μέσο και το παραθαλάσσιο μέτωπο γ) δημιουργεί νέους δημόσιους χώρους και τοπόσημα κατά μήκος της νέας γραμμής δ) εκμεταλλεύεται τον υφιστάμενο χώρο της σιδηροδρομικής γραμμής μειώνοντας το κόστος χάραξης νέας πορείας στην πόλη. Παράλληλα, η νέα γραμμή ενεργοποιεί αδρανείς χώρους εκατέρωθεν του σιδηροδρομικού δικτύου

Ο σχεδιασμός επικεντρώνεται σε πέντε σημεία επέμβασης. Στους δύο τερματικούς σταθμούς του δικτύου, δηλαδή στο Νότιο Λιμένα και στο Ρίο που αποτελεί προάστιο, προσανατολίζεται στον άξονα x ο οποίος αφορά στο μέσο του τραμ. Αντίθετα, στις ενδιάμεσες στάσεις που χωροθετούνται στο κέντρο της πόλης όπου υπάρχουν ισχυρές αστικές προσλαμβάνουσες, έχει ως βασικό άξονα τον y, δημιουργώντας σχέσεις και συνδέσεις ανάμεσα στην πόλη, το μέσο και του παραθαλλάσιο μέτωπο.

Βασική πρόθεση αποτελεί η διερεύνηση της σύνδεσης της τυπικής πλατφόρμας του τραμ με το νέο δημόσιο χώρο που οργανώνεται με αφορμή τη στάση του μέσου.