ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΥΡΟΥΚΑ

Η πρόταση αφορά στην αναβίωση πέντε Βιομηχανικών Μονάδων στο νοτιοδυτικό παραλιακό μέτωπο της Ερμούπολης στη Σύρο. Στόχος της επέμβασης είναι η απόκτηση νέου ρόλου, ως σύστημα αναφοράς και προσανατολισμού στο αστικό τοπίο της. Τα παλιά βιομηχανοστάσια προκειμένου να προσδιορίσουν τη χαμένη τους ταυτότητα τοποθετούνται σε ένα ενιαίο λειτουργικό δίκτυο σύγχρονων παραγωγικών δραστηριοτήτων, που ως αποτέλεσμα θα έχει την επανένταξή τους στην πόλη. Οι προτεινόμενες χρήσεις είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή νέων προϊόντων της Δημιουργικής Βιομηχανίας και ο σχεδιασμός μικρών παραδοσιακών σκαφών. Επίσης, θα λειτουργεί κεντρικό υποστηρικτικό κτίριο για την εκπαίδευση, κατάρτιση, τεχνολογία και διοίκηση και χώρος για την προβολή και προώθηση των νέων προϊόντων. Τέλος, θα υπάρχουν χώροι ενδιαίτησης σύντομης διαμονής για τους νέους χρήστες. Στο εσωτερικό των εργοστασίων και όπου κρίνεται απαραίτητο τα κτίσματα αποκαθίστανται με όμοιας λογικής υλικά για την απόκτηση λειτουργικής οντότητας και για την εξυπηρέτηση των παραγωγικών σκοπών της πρότασης, ενώ στους εξωτερικούς χώρους δημιουργείται ένα σύνολο κατασκευών για τη συνύπαρξη των νέων δραστηριοτήτων και την συνένωση του αστικού και παραλιακού μετώπου.