ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΔΥΛΗ

Η εργασία είναι αμεσα συνδεδεμένη και βασισμένη στα αποτελέσματα της έρευνας που αφορά την νευρομορφικής αρχιτεκτονικής η οποία συντάσσεται πριν την σχεδίαση. Αυτό η εργασία αποτελεί ένα παράδειγμα αστικού σχεδιασμού εφαρμογής ενός εμπλουτισμένου περιβάλλοντος σε πραγματικό αστικό τοπίο, στην πόλη της Πάτρας. Η σχεδιαστική διαδικασία ξεκινά από τις κύριες σχεδιαστικές κατευθύνσεις στις λεπτομέριες ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις ενός εμπλουτισ΄μενου περιβάλλοντος στην πράξη. Δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά έχουν επιλεγεί ως ομάδες στόχοι. Τα κοινή δυνητικά τους οφέλη από ένα εμπλουτισμένο περιβάλλον καθόρισαν τους στόχους του σχεδιασμού που υπαγόρουν την κύρια κυκλοφορία , καθώς και την κύρια κατανομή λειτουργίων στον τομέα του σχεδιασμού. Οι διαφοφρές τους επιβάλλουν την ανάπτυξη δύο διακριτών και αντίθετων περιοχών διαστηριοτήτων α) ενός στατικού και β) ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου. Τα στοιχεία κλειδιά που αφορούν την επικείμενη εμπειρία του χρήστη είναι η πλοήγηση, η εξερεύνηση, η πολυ αισθητηριακή εμπειρία, η κοινωνική και αισθητιριακή αλληλεπίδραση. Στην φάση του σχεδιασμού τα ίδια στοιχεία κλειδιά μεταφράζονται χωρικά σε αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.