ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΙΤΣΗ

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την διαδικασία σχεδιασμού αιθρίου με στόχο τον βέλτιστο φυσικό αερισμό στα πλαίσια της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Η ανάλυση επιτυγχάνεται με τη χρήση του παραμετρικού προγράμματος της Autodesk Vasari το οποίο έχει δυνατότητα CFD δηλαδή δυνατότητα προσομοίωσης της κίνησης του αέρα.

Το αίθριο είναι ένα αρχιτεκτονικό στοιχείο που συναντάται συχνά στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική της Λευκωσίας. Με σωστό σχεδιασμό μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη θερμική άνεση στο εσωτερικό του αιθρίου και κατ’ επέκταση στους περιμετρικούς χώρους.

Για τους σκοπούς της μελέτης αυτής επιλέγεται ένα οικοδομικό τετράγωνο με εγκαταλελειμμένα διατηρητέα κτίρια στην εντός των τειχών Λευκωσία για τη δημιουργία φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με την ενοποίηση των διαφορετικών οικοπέδων προκύπτει ένα κεντρικό ενιαίο αίθριο περιμετρικά του οποίου βρίσκονται τα υφιστάμενα κτίρια. Έπειτα προστίθενται νέοι όγκοι οι οποίοι ενοποιούν το κτίριο. Η θέση, το ύψος, το πλάτος και η γεωμετρία των νέων όγκων προκύπτουν μέσα από τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων.