ΑΚΗΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

Το κτίριο στην κλειστή του διαμόρφωση έχει μορφή ημισφαιρίου. Ωστόσο, το κτίριο μπορεί να μετασχηματίζεται μέσω περιστροφών των επί μέρους στοιχείων της επιφάνειάς του περί το κέντρο του ημισφαιρίου, καί μπορεί είτε να παραμένει κλειστό και να προσφέρει προστασία από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, είτε να ‘ανοίγει’ προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο και να ενοποιείται με αυτόν.