ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η παρούσα διπλωματική διερευνά τις δυνατότητες επανάχρησης ενός υπολειμματικού χώρου και επιχειρεί τη διαχείρηση και ανάδειξη των ποιοτήτων που εμπεριέχει.

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στο δεύτερο λόφο του συμπλέγματος των Τουρκοβουνίων, ανάμεσα στο Αττικό Άλσος και το Άλσος Βεϊκου, και αποτελείται από τα ανενεργά λατομεία ΚΕΚΡΩΨ και ΛΑΤΩ. Το αλλοιωμένο τοπίο σε συνδυασμό με την επέκταση του πολεοδομικού ιστού έχει μετατρέψει την περιοχή σε έναν υπολειμματικό χώρο δίχως ταυτότητα.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αντίληψης αυτού του ιδιαίτερου χώρου μέσω των αισθήσεων, αλλά και της λογικής, προτείνω ένα γραμμικό περίπατο αναγνώρισης της περιοχής και ένα χώρο μνήμης- ένα θεματικό μουσείο.

Ο περίπατος των αισθήσεων εξυπηρετεί δύο σκοπούς: την ενίσχυση της εμπειρίας που βιώνουμε σε αυτό το παράδοξο τοπίο και την ανάδειξη της θέας προς την πόλη, αλλά και το εσωτερικό του.

Κατά την πορεία τα μόνα δομημένα στοιχεία που συναντά ο επισκέπτης είναι το αμφιθέατρο και το θεματικό μουσείο του λατομείου.