ΕΛΕΝΗ ΠΑΣΙΑ

Λευκωσία της Κύπρου αποτελεί την τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης.

Στόχος: η επαναενεργοποίηση της συλλογικής μνήμης των ντόπιων κατοίκων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, η περαιτέρω αναγέννηση αισθημάτων για το μέλλον, για την επαναφορά του κοινού παρελθόντος, την ενωμένη Κύπρο…Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ τους αλλά και μέσα από προβληματισμό, αφύπνιση, συνειδητοποίηση για τον υφιστάμενο εθνικό και χωρικό διαμελισμό της χώρας, μέσα από διαδραστικές διαδικασίες οικειοποίησης του δημόσιου χώρου.

Κατασκευές ποικίλης κλίμακας [pavilion, αστικός εξοπλισμός] δημιουργούν διαδρομές και οδηγούν τον περιπατητή ανάμεσα στις περιοχές εγκατάλειψης, στα στρατιωτικά σημεία καθώς επίσης παρέχεται και η δυνατότητα παρατήρησης της «απέναντι» πλευράς. Καθοριστικός οδηγός στην πόλη αποτελεί η πεζοδρόμηση εκατέρωθεν της πράσινης γραμμής ενοποιώντας τα σημεία επεμβάσεων. Επιπλέον, δυο κεντρικοί πόλοι-pavilion σε κεντρικά σημεία υψηλής πολιτισμικής αξίας αντίστοιχα και στις δύο πλευρές της Λευκωσίας, φιλοξενούν εποχιακές εκδηλώσεις.

Οι κατασκευές παρέχουν υπηρεσίες [κρήνη,wc,στεγασμένος χώρος χαλάρωσης, πληροφορίες],καθώς επίσης μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κατοίκους με ποικίλους τρόπους: είτε για υποστήριξη εξοπλισμού για φωτισμό, είτε για στήριξη πανέλων υπαίθριας έκθεσης, είτε ως κατασκευαστική βάση στήριξης οποιασδήποτε άλλης απαραίτητης κατασκευής για την εκδήλωση όπως μια σκηνή ή ένα σκηνικό. Επίσης, παρέχεται και προσωρινός χώρος αποθήκευσης.