ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

Η πρόταση στοχεύει στην απορρύπανση της μολυσμένης περιοχής και την ταυτόχρονη επανενεργοποίηση της μέσω μίας νέας παραγωγικής διαδικασίας που συνδέεται με την ΕΥΔΑΠ, τη ΔΕΗ Κερατσινίου και δυνητικά με τις υπόλοιπες πρώην βιομηχανικές περιοχές.

Αναλύεται σε 3 ενότητες:

-Στις επεμβάσεις εδάφους που σταδιακά απομακρύνουν τα βιομηχανικά χημικά κατάλοιπα. Αυτές είναι επεμβάσεις φυτοθεραπείας, προστατευτικό κάλυμμα στην παράκτια ζώνη και φυτά που φιλτράρουν νερό.

-Στη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου παραγωγής ενέργειας μέσω της αναερόβιας χώνευσης υπολειμματικών προϊόντων. Τετοια είναι τα κορεσμένα από χημικά φυτά, οργανικά απορρίμματα της κοινότητας και ένα μικρό ποσό λυμμάτων. Παράγεται βιοαέριο το οποίο διοχετεύεται στη ΔΕΗ και δυνητικά ένα μέρος του τροφοδοτεί πλοία του λιμένα.

-Σε μία νέα υποδομή η οποία συνδέει τις άλλες δύο επεμβάσεις αρχικά μεταξύ τους με τη μεταφορά φυτών και άλλων προϊόντων μέσα στο εργοστάσιο, έπειτα με τις υπόλοιπες υπάρχουσες μονάδες επεξεργασίας του Κερατσινίου, και που τέλος λειτουργεί ως επίπεδο σύνδεσης με την πόλη.