ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΙΜΟΥ

«Διάλογος + ρήξη στον ίδιο χώρο»

Ζητούμενο της μελέτης αποτέλεσε ο σχεδιασμός παραθαλάσσιας εξοχικής κατοικίας -για ένα ζευγάρι, η οποία συνδέεται με μια καλύβα, σε έναν πευκόφυτο λόφο.

Για το σχεδιασμό της καλύβας απαραίτητες προϋποθέσεις αποτέλεσαν η ελάχιστη κατοίκηση σε μία εφήμερη κατασκευή, που εναρμονίζεται με το περιβάλλον και αποτελεί χώρο διαβίωσης για έναν συγγραφέα. Κύριο χαρακτηριστικό η κάλυψη αναγκών χωρίς τη χρήση της τεχνολογίας (συλλογή βρόχινου νερού, χρήση ξυλόσομπας για θέρμανση και σίτιση).

Οι αρχές σχεδιασμού της κατοικίας είναι η διαφάνεια,η γραμμικότητα, η σχεδίαση σε κάναβο, η ελεύθερη κάτοψη και η χρήση υλικών που τονίζουν την ανθρώπινη παρέμβαση. Η θέα καδράρετε, επιβάλλεται στο θεατή και περιορίζεται με βάση την ιδιωτικότητα.