ΜΥΡΤΩ ΞΩΠΑΠΑ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

«Ακαδημία Πλάτωνος η αφομή...»

Ο Πλάτων αναφέρει στο Φαίδρο: « Φιλοσοφία εστί μελέτη θανάτου». H σύνδεση της Ακαδημίας Πλάτωνος με την πόλη της Αθήνας μέσω της οδού τω ταφών ή αλλιώς του Δημόσιου Σήματος, ενόςδημόσιουνεκροταφείου που κατάτην αρχαιότητα συνέδεετοάλσοςτης ακαδημίας μετοΔίπυλοτουΚεραμεικού, συνεχιζεί αυτή τη θέση.

Στην προκειμένη μελέτη, το Δημόσιο Σήμα και η Ακαδημία υπάρχουν συμπληρωματικά και η αποκάλυψη τους στοχεύει στην δημιουργία ενός συστήματος σύνδεσης του αρχαίου δρόμου με το σύγχρονο ίστο της πόλης, του κέντρου με το πάρκο της ακαδημίας και του φιλοσοφικού, του φυσικού και του ιστορικού χρόνου, μέσα από μια βιωματική εμπειρία.