ΒΙΒΗ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΙΔΕΡΗ

Ένας τόπος δημιουργείται την στιγμή που ο άνθρωπος επεμβαίνει στην φύση. Κάθε τόπος, έχει έναν μοναδικό συνδυασμό χαρακτηριστικών, που του προσδίδουν μία ιδιαίτερη ταυτότητα. Αναζητήσαμε ένα τόπο όπου η ιστορική μνήμη και το φυσικό τοπίο συνυπάρχουν. Ένας τέτοιος τόπος είναι το ακατοίκητο νησί του Δεσποτικού, όπου ήκμασε ένα πανελλήνιας εμβέλειας αρχαϊκό ιερό του Απόλλωνα. Η εργασία αφορά τον σχεδιασμό ενός μουσείου για την προστασία των ευρημάτων, χώρους εργαστηρίων για τους αρχαιολόγους καθώς και ξενώνες για την φιλοξενία τους. Σκοπός της πρότασής μας είναι μια ήπια επέμβαση, που εντάσσεται στο φυσικό τοπίο, αναδεικνύει τον αρχαιολογικό χώρο και καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα. Διακρίνονται δύο κλίμακες επέμβασης, μια που αφορά την ευρύτερη περιοχή και μια μικρότερη στον αρχαιολογικό χώρο. Οι χαράξεις του ιερού, χρησιμοποιούνται για τις χαράξεις της σύνθεσης. Το χρονολογικό διάγραμμα της ιστορίας του Δεσποτικού μετατρέπεται σε τομή και σταδιακά σε κάτοψη, όπου αντιστοιχίζουμε τις σημαντικότερες φάσεις, σε χώρους και διαδρομές.