ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΖΗΚΑ - ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η διπλωματική εργασία προτείνει ένα επαναπροσδιορισμένο μοντέλο κατοίκησης στην περιοχή των Προσφυγικών, διατηρώντας τα υπάρχοντα κελύφη και τοποθετώντας ελαφριές κατασκευές στην όψη που επιτυγχάνουν τον σκιασμό των κτιρίων και την ενοποίηση των ήδη υπαρχουσών όψεων. Η πρόταση στηρίζεται στις ανάγκες και επιθυμίες των κατοίκων- χρηστών τις περιοχής, που καταγράφονται μέσω της συνεχής παρατήρησης και επαφής με τους ίδιους, της καταγραφής των επιθυμιών τους και των αναγκών τους και την προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων που εκφράζονται και προκύπτουν. Για τον λόγο αυτό η διαδικασία εξελίχθηκε με βάση τρία εναλλασσόμενα και αλληλεπιδρώντα στάδια, την παρατήρηση και ανάλυση της περιοχής, την επαφή με τους χρήστες και την πρόταση. Για να μπορέσει αυτή η διαδικασία να γίνει πιο ολοκληρωμένα εφαρμόζεται πιλοτικά σε τρία τετράγωνα και όχι σε ολόκληρο τον συνοικισμό. Στόχος ήταν να αναπτυχθεί μία μεθοδολογία που θα επιτρέπει την βελτίωση της ζωής των κατοίκων διατηρώντας την ήδη υπάρχουσα κοινωνική σύσταση, στηριζόμενη πάντα στις ανάγκες και επιθυμίες τους.