ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι ο ορισμός στρατηγικών αστικής ανάπλασης στο κέντρο της Αθήνας οι οποίες εφαρμόζονται σε ένα ιδιαίτερο οικοδομικό τετράγωνο. Στόχος είναι η δοκιμή λειτουργίας της πρότασης στο συγκεκριμένο οικοδομικό και κατ’ επέκταση στα υπόλοιπα της ευρύτερης περιοχής.

Στη λύση προτείνεται μερική κατεδάφιση που θα ανταποκρίνεται στην ανάγκη υγιούς διαβίωσης και δε θα αποκλίνει από το γενικότερο χαρακτήρα της πόλης.

Δημιουργούμε την ψευδαίσθηση μείωσης του ύψους των κτηρίων αφαιρώντας τις εσοχές τους.

Χρησιμοποιώντας ατόφια τα δομικά χαρακτηριστικά των υπαρχόντων κατασκευών ορίζεται ένας χώρος στο εσωτερικό του οικοδομικού τετραγώνου, που περικλείεται από την οικοδομική γραμμή της κάθε ιδιοκτησίας και μία παράλληλη σε αυτήν. Έτσι διαμορφώνεται μία εσωτερική όψη.

Το parking τοποθετείται στο κέντρο του ακάλυπτου χώρου που μόλις ορίσαμε. Άρα βρίσκεται στην καρδιά της πρότασης αλλά είναι κρυφό από την έξω πόλη.

Οι αρχικές κατοικίες που διατηρούμε και το parking ενώνονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου από ράμπες κυκλοφορίας. Η ακατάστατη τοποθέτηση των ραμπών εισάγει στην πρόταση την «ακαταστασία» της πόλης.

Πάνω από τα επίπεδα που διατηρούμε δημιουργείται ένα δώμα. Εκεί τοποθετούμε οκτώ νέους όγκους κατοικιών.